Kontakt

Kontaktujte nás

Reformovaná misia a diakonia je nezisková organizácia, ktorú v roku 2005 založili
Michalovský a Ondavsko-hornádsky seniorát Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku k tomu, aby jej prostredníctvom plnili úlohy všeobecne prospešných služieb v oblasti charitatívnej pomoci a misijnej obnovy duchovných hodnôt u rôznych vekových skupín.

RE-MI-DIA n. o. , Reformovaná misia a diakonia

A. Sládkoviča 6233/7,
071 01 Michalovce
IČO 35581620

Letné biblické tábory

Email: tabory @ remidia.sk

RE-MI-DIA n. o., Reformovaná misia a diakonia| A. Sládkoviča 6233/7, 071 01 Michalovce | IČO 35581620

© 2023 Created with Royal Elementor Addons