O nás

Niečo viac o nás

Letné biblické tábory sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti našej neziskovej organizácie. Tábory už niekoľko rokov organizujeme v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici. Z dôvodu epidemiologických opratrení sme museli dva roky po sebe pozmeniť formát našich táborov, a tak sa konali dennné letné biblické tábory na rôznych miestach. Minulý rok sme sa však vrátili k pôvodnej formy, v ktorej, veríme, zotrváme čo najdhlšie.

Základom denných tém tábora sú biblické príbehy z Biblie. Každý rok sa téma tábora venuje inej osobe, udalosti alebo príbehu z Biblie. Zároveň ma každý rok tábor svoj názov. Prostredníctvom týchto príbehov chceme učiť deti o tom, že Pán Boh má pre každého dokonalý plán. Aj keď sa okolnosti v našom živote nevyvíjajú vždy podľa našich predstáv, On si aj to zlé vie použiť na dobré. Boh nám poslal svojho Syna Pána Ježiša, skrze ktorého nám odpúšťa hriechy a dáva pravý zmysel životu.

Pri duchovnom rozvoji detí nezabúdame ani na rozvoj ich telesnej aktivity a schopnosti práce v skupinách. Prostredníctvom rôznych hier, z ktorých mnohé nadväzujú na vyučované témy alebo biblické princípy, pomáhame deťom hlbšie pochopiť, ako aj lepšie sa vžiť do biblických príbehov. Počas dopoludňajších a popoludňajších hier sú deti rozdelené do športových skupiniek, v ktorých fungujú počas celého tábora. Súčasťou programu tábora sú aj ranné a večerné debatné skupinky, na ktorých deti a dorastenci zdieľajú denné zážitky, diskutujú v úzkom kruhu o téme a sú vedení k osobným modlitbám. Takisto sa snažíme rozvíjať manuálnu zručnosť, kreativitu, ako aj hudobné či športové schopnosti detí v tvorivých dielňach.

Na organizácii táborov sa podieľa 5-členný organizačný tím. Realizačný tám tvori niekoľko desiatok ďalších vedúcich a pomocných vedúcich. Ďakujeme im za ich prácu a množstvo voľného času, ktorý venujú tejto práci, za ochotu prísť v čase prázdnin, či dovolenky a slúžiť tým najmenším. Snažíme sa využiť tento čas s nimi efektívne a umožniť im nie len dávať, ale aj prijímať. Vedieme ich k práci a fungovaniu v tíme, k vedeniu tímu, k riešeniu rôznych konfliktných situácií a v neposlednom rade ich povzbudzujeme k viere v Pána Ježiša.

Samotným Letným biblickým táborom predchádza celoročná príprava, za ktorou stojí organizačný tím, ktorý sa podľa potreby stretáva niekoľkokrát ročne. Naša služba a napĺňanie cieľov sú postavené na dobrovoľníckej činnosti. Preto je súčasťou Letných biblických táborov aj budovanie tímu spolupracovníkov, realizačného tímu vedúcich a pomocných vedúcich. Počas roka sa koná niekoľko vzdelávacích stretnutí, súčasťou ktorých je biblické vyučovanie, diskusno-interaktívne semináre zamerané na pedagogickú a psychologickú prácu s deťmi, budovanie tímu, práca v skupine a praktická príprava na samotné tábory.

RE-MI-DIA n. o., Reformovaná misia a diakonia| A. Sládkoviča 6233/7, 071 01 Michalovce | IČO 35581620

© 2023 Created with Royal Elementor Addons