Registrácia 2024

Vážení rodičia,

tento rok opäť organizujeme naše Letné biblické tábory v Červenici. Keďže naším cieľom je umožniť učasť na tábore čo najširšiemu okruhu detí, snažíme sa príspevok na tábor stanoviť na čo najnižšiu možnú sumu. Tento rok sme sa rozhodli pre zákadnú cenu príspevku na tábor 125 €. Chápeme, že pre niektorých môže byť táto suma vysoká, avšak kvôli nárastu cien nie je možné tento príspevok, už dotovaný našou neziskovou organizáciou, znížiť.

Cena 125 € pri aktuálnom raste cien však nestačí na pokrytie všetkých nákladov spojených s organizáciou tábora, kedže reálne náklady na jedno dieťa predstavujú 150 €. Preto Vás chceme poprosiť, ak vám to vaša finančná situácia umožňuje, o príspevok na tábor vo vami stanovej výške nad 125 €. Za každú, aj malú, podporu vám ďakujeme.

V prípade príspevku je možnosť rozdelenia platby na dve časti. Ak niekto potrebuje použiť túto možnosť, uveďte to, prosím, do poznámky v dolnej časti formulára.

V prípade ak formulár vypíše chybu alebo Vám nepríde mail s podrobnými informáciami do 15 minút, napíšte nám, prosíme, na mailovu adresu polaskova.simona@gmail.com. Pred tým je potrebné si skontrolovať aj spam, prípadne iné časti mailu.

RE-MI-DIA n. o., Reformovaná misia a diakonia| A. Sládkoviča 6233/7, 071 01 Michalovce | IČO 35581620

© 2023 Created with Royal Elementor Addons